diễn viên Robert Downey Jr

Diễn viên Hollywood: Robert Downey Jr.

robert-downey-jr

Bởi vì nó hoàn hảo, quá hoàn hảo, một sự kết nối hoàn hảo giữa những tính cách và những món quà”. Anh xăm chữ

Thông Tin Kinh Doanh